سخنی پساهشت مارچی

هنوز از هشتم مارچ زمان زیادی نگذشته است. فکر می کنم در چند روز گذشته به قدر کافی خدمت بانوان محترم جهان و کشور مان حرف و حدیث ارادت گفتیم. این که چقدر از آن ارادتها به راستی ارادت بود و چقدر آن ریا، تنها دو کس می داند. یکی خدای حی و حاضر و یکی هم مادر اولادها. اما آنچه امروز عرض میکنم، از جنس خوشامدها و ارادتها نیست. امید است اگر به مزاق بانوان گرامی جور نیامد، به گل روی ارادتهای قبلی ام ببخشایند.

مساله اینست که امروز آهنگ "بیا بیا جانانه" را از زبان خانم سیما بینا شنیدم. سیما بینا هنرمندیست که بر فرهنگ و موسیقی خراسانی ما حق بسیاری دارد و این بحث دیگریست که به جایش گفته خواهد شد.

بلی، گفتم آهنگ "بیا بیا جانانه" را شنیدم و یک وقت متوجه شدم که آدم چه دیر می داند و چه حرفها و حدیثهایی از فرهنگ و زندگی در دور و بر مان است که با آن عادت کرده ایم و معنی اش را نمی دانیم. یا متوجه معانی ضمنی ان نمی شویم. وقتی من این آهنگ را برای آخرین بار شنیدم، دریافتم که "چهارپاره" نخستی را که در این آهنگ خوانده می شود، باید صد فیصد یک مرد گفته باشد و لاغیر. چهارپاره چنین است:

بیا بیا جانانه

زودتر برآی از خانه

از خاطر دو ظالم

آخر می شم دیوانه

شما عزیزان سخن سنجی و شعر شناس و هنردان را دل تان و اختیار تان که چه معنایی از این بیت برمیگیرید. اما برای من مثل روز روشن است که این "چهارپاره" مردانه است. یعنی تنها یک مرد می تواند چنین بگوید. حالا نمونه و مناسبتش را می گویم:

مگر همیشه چنین نبوده است که وقتی با خانواده جایی می روید و یا از خانه دوستان برون می شوید، مردان آماده شدمی باشند و برون در منتظر اند اما خانمها تا سه ساعت دیگر هم آماده نمی شوند. اگر از خانه به جایی می روند مصروف درست کردن سر و صورت خود و اولادها اند و یا اگر از خانه دوستان و مهمانی برون می شوید، آنها دقایق بیشماری را در دهن دروازه قصه می کنند و برون نمی آیند.

اینجاست که مردم بیچاره حلقش تنگ می شود. اما بیچاره از ترس این شعر را گفته است تا هم احساسش را بیان کرده باشد و هم طرف نرنجد. مگر نشنیده اید که در حلقه ترس مرد از زن می ترسد؟

بیا بیا جانانه

زودتر برآی از خانه

از خاطر تو ظالم

آخر می شم دیوانه

شما را به خدا خانمها و آقایان،

راست راست تان را بگویید. مگر چنین نیست؟


********

پ. ن: حلقه ترس چنین است که زن از موش می ترسد، موش از پشک، پشک از سگ، سگ از مرد و مرد از زن...


Like

Show more reactions

Comment


/ 0 نظر / 42 بازدید