چهار دروغ بزرگ فاشیزم افغانی

به قلم: عبدالحی خراسانی


چهار دروغ بزرگ که محور های اساسی ساختار بنیادین روایت جعلی تاریخ وهویت سیاسی افغانستان‌ را بر اساس تفکر ناسیونالیسم افغانی تشکیل می دهد.


دروغ اول:

مؤسس افغانستان احمد شاه ابدالی است.

حقیقت تاریخ 

هیچ سند و مدرک ملی ،بین‌المللی ،تاریخی،ادبی و حماسی وجود ندارد که ابدالیان ( احمد شاه ابدالی و تیمورشاه ) خود را پادشاه کشور افغانستان خوانده باشند و هر دو خود را وارث امپراطوری فارس 

‏( Persian empire ) و فرمانروای خراسان می دانستند.

مؤسس افغانستان نه احمدشاه ابدالی بلکه امیر عبدالرحمن خان می باشد.


دروغ دوم: 

افغانستان،دارای پنجهزار سال تاریخ است.

حقیقت تاریخ 

تمام طول و عرض تاریخ هویت سیاسی افغانستان به زحمت به یک صد و سی سال می رسد( ۱۸۸۰ امیر عبدالرحمن خان ).

قبل از آن نه کشوری به نام افغانستان وجود داشته است و نه زیر این عنوان سیاسی تاریخی وجود دارد و آنچه به نام Afghan land یاد شده است همان ماورای کوه سلیمان ( مسکن افاغنه) می باشد که در جغرافیای رسمی زمان امیر امان الله خان چاپ و نشر گردیده است و جز اسناد معتبر آرشیو ملی است.

اما تاریخ اساطیری ( شاهنامه فردوسی)، تاریخ ادیان ( زردشت ، میترا،مانوی،بودایی) و تاریخ مکتوب و مستند سرزمین خراسان به بیش از هفت هزار سال می رسد.


دروغ سوم 

چون افغان‌ها / پشتونها اکثریت مردم افغانستان را تشکیل می دهند،لهذا حق دارند نام این سر زمین را افغانستان بگذارند .

واقعیت تاریخی 

الف 

از زمان تأسیس کشور افغانستان تا امروز هیچ سرشماری مطابق استندرد های بین المللی انجام نگرفته و تمام سرشماری ها با تقلب،تخمین،تخطی و دروغ همراه بوده است و مطابق جغرافیای رسمی عصر امیر حبیب الله خان و امیر امان الله خان، افغان ها / پشتون ها به ندرت به سی درصد جمعیت کشور می رسند.

ب

از آنجا که هر پشتو زبانی لزوماً پشتون / افغان نیست، اکثر شهروندانی که امروز در مشرقی بزرگ و قندهار پهناور به زبان پشتو سخن می گویند؛ دارای هویت فارسی،کردی،ترکی،قریشی،عرب، قزلباش،پشه ای،نورستانی ،مشهدی،طاهری ،تیموری و تاجیک اند و اگر اینها را از افغان ها تفریق کنیم،افغان خالص بیش از بیست و پنج درصد باقی نمی ماند،لهذا اینکه پشتونها اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند یک دروغ توهم زاست.


دروغ چهارم 

واژه افغان متعلق به تمام اقوام کشور می باشد و تنها به افغان ها / پشتونها تعلق ندارد.

حقیقت تاریخی 

این واژهٔ افغان کلمه فارسی است که از قدیم الایام به ساکنان کوه سلیمان و بعداً مهاجرین کوه سلیمان به اقصی نقاط پنهاور خراسان اطلاق گردیده و به عنوان نام و صفت پشتونها/ افغان‌ها به کار رفته است.

اینکه ما بخواهیم این واژه را به تمام ساکنان کشور بسط و توسعه بدهیم یک اقدام استبدادی و فاشیستی می باشد.

هیچ سند و مدرک معتبر در متون تاریخی و ادبی وجود ندارد که نشان دهندهٔ کاربرد واژه افغان به سایر هویت های ساکن در سرزمین خراسان بوده باشد.

/ 0 نظر / 122 بازدید